הרשמה לסמינריש לחתום כאן:

פרטי התלמידה
מועמדת לכיתה
לשנה״ל
מביה״ס
שם משפחה
שם פרטי
תאריך לידה
ארץ לידה
מספר ת״ז כולל ספרת ביקורת
תאריך עליה
תאריך חזרה
מספר שנים בחו״ל
טלפון בבית (כולל קידומת)
כתובת מייל
רחוב ומספר
שכונה
יישוב
מיקוד
האם בתכם עברה איבחון או טיפול מכל סוג שהוא?
האם בתכם סובלת מבעיה רפואית?
חברה בקופ״ח
פרטי האם
שם האם
מספר ת״ז כולל ספרת ביקורת
תאריך לידה
תאריך עליה
מצב משפחתי
עיסוק
מקום עבודה
טלפון בעבודה
טלפון נייד
מוסדות השכלה על-יסודיים או ישיבתיים:
פרטי האב
שם האב
מספר ת״ז כולל ספרת ביקורת
תאריך לידה
תאריך עליה
מצב משפחתי
עיסוק
מקום עבודה
טלפון בעבודה
טלפון נייד
מוסדות השכלה על-יסודיים או ישיבתיים:
אחים ואחיות
לחצו להוספת פרטי מידע על אחים
צירוף תעודות:
צילום 4 תעודות אחרונות:
Maximum file size: 455 MB
תמונת פספורט
Maximum file size: 455 MB
צירוף מסמכים נוספים:
צילום תעודת זהות של אחד ההורים כולל ספח עם פרטי התלמידה:
Maximum file size: 455 MB
אבחון או טפסים נוספים במידת הצורך:
Maximum file size: 455 MB
הצהרה:


פרטי האם:


פרטי האב:
אח ראשון:
אח שני:
אח שלישי:
אח רביעי:
אח חמישי:
אח שישי:
אח שביעי:
אח שמיני:
אח תשיעי:
אח עשירי:


יש לחתום כאן: