תקציר של מה קרה השבוע בסמינר וכל מיני אירועים שהיו. התקצרי צריך להיות 2-3 שורות ולא יותר מידי טקסט